Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

11 Kasım 2010 Perşembe

Bağıntı

Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümedeki bir öğeye götürür. Yâni, iki öğe arasında bir bağ kurar. Örneğin, göndermeler tek yönlü bir bağıntıdır.

 

Tanım (2)İki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilişki, ilinti, °münasebet. Eşyayı, kavramları ya da tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş ya da nitelik, görelik, °izafiyet, °rölativite. Daha genel olarak, birbirinden farklı olması gerekmeyen n küme (A1,A2,...,An) arasındaki n 'li bağıntı (?), bu kümelerin kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesidir. n, iki ise ikili bağıntı olarak adlandırılır.

Örnekler Evlilik ilişkisi A={Ayşe, Fatma, Esra, Ali, Veli, Ahmet, Mehmet} A ile A arasındaki hayali bir evlilik ilişki (E) aşağıdaki gibi olabilir: E={(Ayşe, Ali), (Ali, Ayşe), (Esra, Mehmet), (Mehmet, Esra)} Buna göre A kümesinin elemanlarından, Ayşe ve Ali, Esra ve Mehmet evlidir. [değiştir] Yaşça büyüklük ilişkisi Bütün ilişkiler simetrik olmak zorunda değildir. Örneğin K kümesinden, yaşça büyüklük ilişkisi (B) şöyle olabilir. K={Ayşe, Fatma, Esra} B={(Fatma, Ayşe), (Fatma, Esra), (Esra, Ayşe)} Bu ilişkiye göre yaş sıralaması büyükten küçüğe Fatma, Esra, Ayşe şeklindedir. [değiştir] Ayrıca Bakınız Küme Denklik bağıntısı Sıralama bağıntısı Gönderme (Fonksiyon) İlişkisel cebir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder